Το «The Podiatrist» απευθύνεται πρωτίστως σε όποιον ενδιαφέρεται για το αντικείμενο της Ποδολογίας και θέλει να το υπηρετήσει, σε όποιον επιδιώκει αποτελεσματική εξειδίκευση, σε όποιον θέλει να ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές του και σε όποιον θέλει να δημιουργήσει το δικό του χώρο περιποίησης κάτω άκρων.

Πιο συγκεκριμένα, η τεχνογνωσία και η εμπειρία μετουσιώνεται στις εξής υπηρεσίες:

Numbers-1-icon (1)
ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ολοκληρωμένα πακέτα εκπαίδευσης πάνω στην Ποδολογία για όσους αγαπούν το αντικείμενο, θέλουν ν’ ακολουθήσουν το επάγγελμα και δεν έχουν καμία απολύτως γνώση πάνω σ’ αυτό.

Numbers-2-icon
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ατομικά (prive), αλλά και ομαδικά (μέγιστος αριθμός: 5 άτομα) σεμινάρια για όσους έχουν σπουδάσει αισθητική, αλλά θέλουν να εξειδικευτούν στον τομέα της Ποδολογίας.

Numbers-3-icon
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε προσωπικό εν λειτουργία επιχείρησης, με σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει ο χώρος.

Numbers-4-icon (1)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δημιουργία και οργάνωση section Ποδολογίας (με συμβουλευτικές υπηρεσίες και προμήθεια εξοπλισμού) σε ήδη υπάρχοντα χώρο αισθητικής.

Numbers-5-icon
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Δημιουργία και οργάνωση χώρου Ποδολογίας για νέο επιχειρηματία που επιθυμεί να δημιουργήσει έναν αντίστοιχο χώρο.